Varför jag tycker att alla borde ha möjligheten till sensor.

Varför jag tycker att alla borde ha möjligheten till sensor. Både typ 1 och 2!