Libre och Tandem x2 i sync?

Libre och tandem t:slim i sync? Läs mer om det eventuella samarbetet!