Freestyle Libre 2 Breakdown

Jag gav mig ut på ett uppdrag att ta reda på mer om kommande Freestyle Libre 2 och samla informationen här för er bekvämlighet (och för att jag själv uppskattar när det är ordnat så).