Libre 2 till årsskiftet?

Jag träffade en abbott representant och kunde ställa lite frågor!