Hade insulin kostat så hade jag dött!

Jag läser mig igenom informationsflöden och på sistone så sägs det att det lagts fram förslag att insulin ska upphöra att vara gratis för diabetiker och ska istället läggas över på högkostnads kortet. Det finns säkerligen både för och nackdelar med detta men jag känner att jag istället för att ta ett parti glider in … Fortsätt läsa Hade insulin kostat så hade jag dött!